رفتن به محتوای اصلی

نکات مهمی که باید در سرمـــــــــایه گـــــــذاری امــلاک و مستغلات بدانیم

• اهداف خود را از سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، معین کنید.photos
• موقعیتی را که اکنون در آن هستید، تعریف کنید.
• قدرت خرید خود را کشف کنید.
 استراتژی‌های خود را برای سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تعیین کنید.
 استراتژی خرید را برای سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، تعیین کنید.
 تصمیم بگیرید چه املاکی برای سرمایه‌گذاری و خرید، مناسب‌ ترند.
 قبل از خرید ملک یا سرمایه‌گذاری، در مورد ملک، تحقیق کنید.

  

image